Considerant els principis i els compromisos en promoció de la salut, es considera que el projecte “UPF Saludable” pot desenvolupar-se contribuint a l’assoliment d’alguns dels objectius de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, aprovada el 25 de setembre de 2015 per l’Assemblea General de Nacions Unides.

Aquesta agenda marcarà l’acció global per al desenvolupament fins a l’any 2030 i, conjuntament amb la resta d’agendes globals, configura un full de ruta d’actuació connectat entre si per assolir un objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible, en la línia del programa de la UPF entorn al concepte de Benestar Planetari.

L’Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional —referida a les tres dimensions del desenvolupament sostenible (l’econòmica, la social i l’ambiental)— i d’aplicació universal, i es desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible, a través dels quals es proposa tractar els grans reptes globals.

Figura. Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

Cada objectiu inclou diferents fites (en total 169) que contribueixen al seu compliment. A més, l’Agenda 2030 estimula l’acció en cinc esferes de vital importància (conegudes com 'les 5 P'): persones (People), planeta (Planet), prosperitat (Prosperity), pau (Peace) i aliances (Partnership).

És en la primera esfera que la contribució del projecte "UPF Saludable" pot ser més evident, sobretot, en relació amb els objectius 2, 3, 4, 5, 9, 11 i 17.