A la UPF, diversos centres, unitats i grups de recerca investiguen en el camp de la salut.

  • Centre d'Investigació en Salut Laboral (CISAL): centre reconegut per la producció i la transferència de coneixement útil per millorar la salut dels treballadors. Es constitueix com un espai acadèmic singular d'interacció entre ciència i societat, que produeix i difon coneixement científic útil per a la presa de decisions, amb la finalitat de millorar la salut dels treballadors. Els seus objectius són: generar nous coneixements científicament vàlids i socialment útils en salut laboral; transferir activament el coneixement per ajudar els actors a adoptar les decisions més adequades per protegir i promocionar la salut dels treballadors; formar investigadors i professionals altament qualificats amb capacitat per fer front als problemes i a les necessitats tradicionals i emergents en matèria de salut laboral, i fomentar un ambient acadèmic multidisciplinari i de col·laboració que atregui i retingui estudiants i investigadors d'alt nivell que contribueixin a assolir la missió del Centre.
  • Grup de Recerca en Desigualtats en la Salut - GREDS: grup de recerca de la secció de Sociologia del Departament de Ciències Polítiques i Socials que té com a objectiu principal generar informació científica, transferir coneixement a la societat i formar investigadors en la relació amb l'origen, la producció i les accions polítiques necessàries per al coneixement i fer front a les desigualtats socials en salut. Té una llarga experiència en l'estudi sobre com les condicions d'ocupació i treball i les desigualtats afecten la salut. Aquest coneixement pot ajudar a identificar i promoure canvis institucionals globals i polítiques que faciliten la reducció de les desigualtats socials. GREDS-EMCONET forma part de la xarxa internacional sobre condicions d'ocupació, treball i desigualtats en salut.
  • Centre de Recerca en Economia i Salut - CRES: el Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES) és un centre d'investigació vinculat a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) des dels seus inicis. Té com a objectiu desenvolupar diverses línies d'anàlisi del sistema sanitari, des de l'òptica de la investigació universitària, per tal de contribuir als processos de canvi en la formació i la gestió dels serveis en temes relacionats amb l'economia de la salut i l'administració sanitària.