La piràmide de l'activitat física és un instrument educatiu que representa gràficament, d'una manera senzilla i comprensible, la combinació adequada d'activitats diàries i freqüències que cal incloure en l'estil de vida per fer-lo més actiu, amb l'objectiu de facilitar que totes les persones puguin incorporar una activitat física saludable a la vida quotidiana:

  • Activitats quotidianes executades activament, 30 minuts cada dia.
  • Activitats esportives o de lleure, 30 minuts cada dia, 5 dies a la setmana.
  • Exercicis d'equilibri i flexibilitat, de 3 a 7 dies a la setmana.
  • Exercicis de força i musculació, 2 o 3 dies a la setmana.
  • Sedentarisme, limitat a la mínima expressió.

A Catalunya, la darrera versió vigent és la publicada pel Departament de Salut i la Secretaria General de l'Esport en el marc del Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l'activitat física i l'alimentació saludable.