El Premi UPF Prevenció, in memoriam de Jordi Castejón; que té com a finalitat estimular i donar reconeixement públic a treballs de fi de grau o de màster, tesis doctorals, o publicacions que tinguin com tema la seguretat i la salut al treball.

En l’edició de 2019, es van presentar dues candidatures vàlides d’acord amb les bases del Premi:

La primera, el treball de fi de grau d’una estudiant d’últim any del grau en Economia. El treball pretén demostrar que, incloent en les anàlisi de dades el treball informal i el treball per compte propi es poden explicar les diferències en les ràtios d’accidentalitat laboral no fatal en diversos països. També inclou un estimador per calcular el número d’accidents no fatals dels països amb més prevalença de treball informal tenint en compte les seves dades d’accidentalitat fatal i l’esmentada informalitat laboral.

La segona candidatura és un article publicat a en la revista Environmental Health Perspectives que forma part d’una tesi doctoral en Biomedicina. L’article analitza la relació entre les temperatures ambient i les lesions per accident de treball a Espanya durant el període 1994-2013. Els resultats suggereixen que les temperatures extremes augmenten el risc de patir una lesió laboral, amb un alt impacte econòmic i de salut.

Va fer entrega del premi el Sr. Ramon Villanova Fortuny, vicerector per a la direcció de projectes per la comunitat universitària, en representació del rector.