Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes.

Fita:

5.6. Garantir l’accés universal a la salut sexual i reproductiva i als drets reproductius, de conformitat amb el Programa d’Acció de la Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament, la Plataforma d’Acció de Beijing i els documents finals de les conferències d’examen respectives.

Repte:

  • Promoure l’educació sobre la salut afectiva, sexual i reproductiva, amb una atenció especial en les adolescents.

Connexió:

Eix: 1. Comunitat (persones – hàbits de vida)

Línia: 1.6. Afectivitat i sexualitat