Garantir una vida sana i promoure el benestar de tothom a totes les edats.

Fites:

3.4. Per al 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mitjançant la prevenció i el tractament, així com promovent la salut mental i el benestar. 

3.5. Enfortir la prevenció i el tractament dels trastorns per abús de substàncies, inclosos el consum de risc i perjudicial d’alcohol i altres drogues.

3.7. Per al 2030, garantir l'accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva, inclosos els de planificació familiar, informació i educació, així com la integració de la salut reproductiva a les estratègies i els programes nacionals.

Reptes:

  • Integrar plenament la salut en totes les polítiques, tal com postula el pla interdepartamental de salut pública, atès que la salut està influenciada per nombrosos determinants, molts dels quals estan fora del sistema sanitari.
     
  • Fomentar els estils de vida saludables i, en especial, l’envelliment actiu per mantenir la gent sana durant la vellesa.

Connexió:

Eix: 1. Comunitat (persones – hàbits de vida)

Línies: 1.4. Salut emocional

1.5. Addiccions

1.6. Afectivitat i sexualitat