Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Fites:

17.17. Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats.

17.19. Per al 2030, aprofitar les iniciatives existents per elaborar indicadors que permetin mesurar els progressos aconseguits en matèria de desenvolupament sostenible i que constitueixin un complement dels indicadors utilitzats per mesurar el producte interior brut, i donar suport a la formació en estadística als països en desenvolupament.

Connexió:

Eix: 4. Aliances

Línia: 4.2. Sinergies institucionals