Vés enrere

El Consell de Govern aprova el model estratègic d'Universitat Saludable

El Consell de Govern aprova el model estratègic d'Universitat Saludable

10.10.2019

 

El 9 d’octubre del 2019 el Consell de Govern va acordar aprovar el model estratègic d’Universitat Saludable de la Universitat Pompeu Fabra, el Projecte “UPF Saludable”.

L'objectiu del model és desenvolupar accions permanents, a partir d'una diagnosi de la situació de partida i de l'anàlisi de necessitats de la comunitat universitària, destinades a promoure la seva salut integral.

Per assolir-lo s’ha previst un sistema de gestió que faciliti la implantació de les activitats i que garanteixi el seguiment de la seva eficàcia i la revisió.

 Figura. Elements bàsics del sistema de gestió del Projecte “UPF Saludable”.

 

Entre els seus elements bàsics, destaca l'establiment de cinc eixos estratègics i de quinze línies, o reptes de procés clau, que constitueixen el marc general d'actuació per l'aplicació de la Política de Promoció de la Salut

L'eix “Comunitat” incideix sobre els individus, centrant-se en l'estil de vida. L'eix “Campus” ho fa sobre l’entorn, advocant pels edificis saludables. L'eix “Coneixement” incideix sobre la societat en el seu conjunt en centrar-se en les funcions de formació, recerca, innovació i transferència, pròpies de la universitat. Els eixos “Aliances” i “Integració”, de suport dels anteriors, són transversals.

 Figura. Eixos i línies estratègiques del Projecte “UPF Saludable”.

 

Coincidint amb l'aprovació s'ha renovat la web del projecte UPF Saludable, adequant-la als nous continguts del model.

Ambdues iniciatives s'emmarquen en les activitats de commemoració del Dia de les Universitats Saludables.

 

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

ODS - Objetivos de desarrollo sostenible:

SDG - Sustainable Development Goals:

Els ODS a la UPF Los ODS en la UPF The ODS at UPF