La metodologia d’actuació del programa MEUS-UPF d’implantació del model estratègic d’universitat saludable es basa en el cicle “planificar-fer-verificar-actuar, acció correctora” (de l’anglès plan-do-check-act, cercle de Deming o cicle PDCA), emprat pels sistemes de gestió de la qualitat i de la prevenció de riscos laborals en base a la millora contínua i les normes ISO 9001:2015 i ISO 45001:2018.

El Projecte "UPF Saludable" s’emmarca en el primer element del cicle, la planificació, i suma els resultats de dos plans de treball diferenciats executats al llarg del 2018. El primer, de caràcter individual i a instàncies de la UPF, va comptar amb el suport tècnic i tecnològic de la consultora Biwel Salud Empresarial, S.L. El segon, de caràcter col·laboratiu i coordinat per la Xarxa Vives d’Universitats, va comptar amb l’assessorament de la consultoria Momentumco.

Aquesta planificació s’ha dut a terme a partir de les tres fases següents:

  1. Diagnosi inicial i anàlisi de necessitats.
     
  2. Establiment del model conceptual compartit.
     
  3. Translació del model conceptual al projecte propi.