La UPF té una àmplia oferta educativa en l'àmbit de la salut, tant en el grau com en el postgrau. La docència en aquest àmbit l'organitzen i la imparteixen la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida i el Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, i també els centres adscrits a la UPF: Escola Superior d'Infermeria del Mar (Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona) i l'Escola Superior de Ciències de la Salut (Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme).

Graus de l'àmbit de la salut

 • Grau en Biologia Humana:el grau en Biologia Humana pretén formar biòlegs capacitats per incorporar-se a l'activitat professional en el camp de la biomedicina i de la sanitat o per incorporar-se en condicions òptimes a la formació de postgrau.
 • Grau en Medicina: impartit conjuntament per la UPF i la UAB, té com a objectiu formar metges polivalents capaços d'exercir amb excel·lència la professió en diversos àmbits, des de l'atenció primària fins a la medicina hospitalària de tercer nivell, la gestió sanitària o la recerca biomèdica. Estudiar Medicina a la UPF et formarà profundament en les bases biològiques, socials i comunitàries de la medicina; et farà desenvolupar un raonament clínic competent, perquè quan et graduïs com a metge hauràs de ser capaç d'orientar els diagnòstics i de resoldre terapèuticament aquelles situacions que, per la seva prevalença i importància, són la pràctica habitual del metge generalista; seràs un metge amb un alt compromís social i ètic de la professió mèdica, un objectiu irrenunciable que s'assoleix amb la formació en matèries que han estat majoritàriament absents dels plans d'estudis de Medicina, i et formaràs humanísticament, perquè el metge ha de tenir una actitud més procliu a entendre les situacions generades per la pèrdua de la salut i la manera com aquesta influeix en les persones.
 • Grau en Enginyeria Biomèdica: el grau en Enginyeria Biomèdica proporciona una formació àmplia i interdisciplinària en àrees com la tecnologia, les ciències físico-químiques i la biomedicina que capaciten per a l'exercici de la professió. A més, té una orientació cap al modelatge computacional, fisiològic i biològic que permet cursar itineraris optatius centrats en la biologia de sistemes, les neurociències, el sistema cardiovascular i l'aparell locomotor.
 • Grau en Infermeria: impartit per l'Escola Superior d'Infermeria del Mar, adscrita a la UPF, té com a objectiu formar infermers generalistes amb preparació científica i humana i capacitació suficients per valorar, identificar, actuar i avaluar les necessitats de salut i de cures de les persones sanes o malaltes, de les famílies i de la comunitat.
 • Grau en Infermeria: impartit per l'Escola Superior de Ciències de la Salut del Tecnocampus Mataró-Maresme, adscrita a la UPF, ofereix una formació generalista, orientada a la pràctica, al desenvolupament del pensament crític, a la consecució de l'autonomia i la  responsabilitat professionals. L'objectiu és formar infermers proactius, amb competències professionals que els permetin identificar, valorar i avaluar les necessitats en salut i de cures de persones sanes o malaltes, amb capacitat d'adaptar-se i donar resposta a les actuals necessitats sanitàries del país.
 • Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE): impartit per l'Escola Superior de Ciències de la Salut del Tecnocampus Mataró-Maresme, adscrita a la UPF, té com a objectius formar professionals especialistes en l'activitat física per a la salut; formar especialistes en l'entrenament esportiu; preparar professionals en les iniciatives privades tant en l'àmbit del wellness, la salut i el benestar de les persones com en l'àmbit dels esports nàutics i les activitats marítimes i subaquàtiques; impartir la formació inicial per a docents en educació física del sistema educatiu, amb especial atenció sobre l'educació secundària i el batxillerat, i preparar professionals experts en planificació, organització i gestió esportiva.

Màsters de l'àmbit de la salut

 • Màster en Salut Pública: màster interuniversitari (UPF-UAB) que té com a objectiu capacitar els estudiants per comprendre els processos de salut/malaltia i els seus determinants des de la perspectiva poblacional, i afrontar els problemes de salut a través d'intervencions col·lectives de promoció, protecció i restauració de la salut.
 • Màster en Salut Laboral: màster universitari, impartit per l'IDEC-UPF, que té com a objectiu formar professionals en el desenvolupament de polítiques, recursos i activitats per protegir i promocionar la salut dels treballadors. Té dos itineraris: Patologia Laboral (modalitat professional) i Salut Laboral (modalitat de recerca). L'objectiu d'aquest màster és proporcionar la formació docent complementària als metges residents de medicina del treball i als infermers residents del treball, així com formar investigadors en salut laboral.
 • Màster en Cronicitat i Dependència: màster interuniversitari (UPF-UAB), impartit per l'Escola Superior de Ciències de la Salut del Tecnocampus Mataró-Maresme, adscrita a la UPF, té com a objectiu afavorir la formació de professionals de la salut motivats i implicats amb el nostre sistema sanitari i la seva realitat. Les tendències socials (envelliment, cronicitat, etc.), tecnològiques (noves teràpies, nous medicaments, etc.) i econòmiques (augment de la pressió sobre els recursos públics) fan que la formació en noves competències sigui un repte per als professionals de la salut que hauran de participar en la planificació, la gestió i l'avaluació dels programes de salut a Catalunya.
 • Màster en Administració i Direcció de Serveis Sanitaris (MADS) El Màster en Administració i Direcció de Serveis Sanitaris (MADS) ofereix una formació especialitzada impartida per un equip docent de reputació, que se situa entre la frontera acadèmica i la gestora. Aquest màster es recolza en les disciplines i les eines necessàries per a la obtenció de competències i habilitats encaminades cap a la resolució de problemes, la incorporació i l'anàlisi dels nous models de gestió sanitària i dels principals instruments d'avaluació. Totes aquestes aptituds són necessàries per adquirir un bon coneixement clínic i empresarial en el camp de la gestió clínica, sempre seguint una mateix guia: fer les coses com calen.
 • Màster en Economia de la Salut i del Medicament El Màster en Economia de la Salut i del Medicament forma a especialistes en economia de la salut i gestió dels serveis sanitaris i del medicament. El màster es dirigeix a professionals i titulats relacionats amb el sector sanitari i farmacèutic.

I a més, màsters (títol propi) i altres postgraus en l'àmbit de la gestió sanitària i màsters (títol propi) i altres postgraus en l'àmbit de la salut i del benestar social.

Doctorat de l'àmbit de la salut

 • Doctorat en Biomedicina: el doctorat en Biomedicina té com a objectiu principal formar estudiants perquè elaborin una tesi doctoral en el camp de les ciències de la salut i de la vida. El programa proporciona totes les eines (analítiques, experimentals i teòriques) necessàries per dur a terme el projecte esmentat. El doctorat en Biomedicina és un programa internacional amb un gran nombre d'estudiants procedents de fora de l'Estat.