Els problemes i les necessitats de salut de les persones i dels col·lectius de la Universitat, així com els seus determinants, són similars als dels grups d'edat corresponents de la nostra societat.

Els problemes de salut de l’alumnat es relacionen amb factors com els estils de vida alimentaris, d'activitat física, d'afrontament de problemes i maneres de relació, tipus de relacions sexuals i les seves conseqüències (embarassos, malalties de transmissió sexual, etc.), consum de drogues, etc.

D'altra banda, el jovent es troba a cavall entre les característiques de l'adolescència, ja passada, i l'inici de l'edat adulta al final dels estudis, quan es plantegen dificultats relacionades amb l'autonomia laboral, econòmica i vital.

L’estudi d’opinió realitzat al juny del 2018 per Biwel Salud Empresarial, SL, en el marc del pla de treball individual, no en treu conclusions significatives.

Pel que fa a les persones adultes, els factors causals dels problemes i de les necessitats de salut es relacionen amb l'alimentació, el sedentarisme, el tabaquisme, el consum d'alcohol i l'estrès, tots amb impacte sobre el risc cardiovascular.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei Sanitari de PrevenControl, S.A., servei de prevenció aliè de riscos laborals concertat per la Universitat

Taula. Indicadors de risc cardiovascular entre els participants en el dispositiu anual d’exàmens de salut. 2017-2018.

 

Dels exàmens de salut fets a la plantilla els anys 2017 (campus del Mar i del Poblenou i edifici Mercè) i 2018 (campus de la Ciutadella i del Mar), sobre un total d’unes 400 persones a l'any, s'ha observat que l’11-12% dels participants han referit fumar a diari; el 15-21%, ser sedentari;  el 3-4% presenta baix pes; el 20-21%, sobrepès i el 7-10 %, obesitat; el 16% presenta un perímetre abdominal elevat i el 23%, hipercolesterolèmia; i el 7-8% refereix trastorns habituals del son.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei Sanitari de PrevenControl, S.A., servei de prevenció aliè de riscos laborals concertat per la Universitat

Taula. Distribució dels participants en el dispositiu anual d’exàmens de salut. 2017-2018.

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei Sanitari de PrevenControl, S.A., servei de prevenció aliè de riscos laborals concertat per la Universitat

Taula. Principals indicadors de salut de la plantilla. 2017-2018.

D'altra banda, els dos grups tenen necessitats de salut específiques, lligades a la funció d'estudiar en el cas dels alumnes; a les característiques i els riscos concrets dels diferents llocs de treball en el cas dels empleats i, en el cas del personal docent i investigador, a més, a les dificultats que implica la formació universitària i la recerca (assoliment d'objectius, competitivitat...).