Aquest premi té com a finalitat estimular i donar reconeixement públic a treballs de fi de grau o de màster, tesis doctorals, o publicacions que tinguin com a tema la salut laboral, incloent-hi des de la seguretat i la salut en el treball fins a la promoció de la salut en el lloc de treball.

El premi s’atorga en dues modalitats diferents:

  • Prevenció de riscos laborals (premi UPF Prevenció, in memoriam de Jordi Castejón), els anys senars.

  • Promoció de la salut (premi UPF Saludable), els anys parells.