La Xarxa Vives d'Universitats es va crear l’any 1994 i integra 22 universitats de quatre estats europeus: universitats membres de les xarxes catalana i valenciana d'universitats saludables, i les universitats de les Illes Balears, d'Andorra, de Perpinyà Via Domitia i de Sàsser.

El 25 de gener del 2016 el rector va nomenar representant institucional al nou Fòrum Vives d'Universitats Saludables de la Xarxa. El Fòrum, però, no es va activar fins al 3 de maig de 2018.

El Fòrum Vives és un espai d’intercanvi i reflexió, que promou la Xarxa Vives d’Universitats, i que es tradueix en múltiples jornades, debats, seminaris, tallers o congressos distribuïts arreu del territori dels Països Catalans. Concretament, el Fòrum Vives d’Universitats Saludables i Sostenibles cerca la transmissió de coneixements i l’intercanvi d’experiències sobre la inclusió de vida saludable i sostenible en les universitats. Neix de la necessitat de dissenyar estratègies que facilitin el desenvolupament del potencial de la universitat com a agent promotor de la salut, el benestar i la qualitat de vida de qui hi estudia i treballa, i de projectes que adapten el tractament de la salut als currículums acadèmics.

Segons el Fòrum, la universitat no és només un espai educatiu, de treball i institucional; sinó també l’epicentre de l’activitat de recerca i el lloc en què es garanteix el desenvolupament de la formació i la investigació que fonamentarà el futur. La universitat, per aquests motius, constitueix un ens imprescindible en el foment i la promoció de la salut en la societat.

A tal efecte, es va crear el programa d’Universitats Saludables i Sostenibles en resposta a la necessitat de les universitats d’integrar, planificar i desenvolupar un projecte compartit de salut, des del compromís d’articulació amb les accions i estratègies internes de cada universitat.

La principal fita des de la primera trobada, el març del 2018, ha estat establir un pla de treball conjunt per al curs 2018-2019, amb la finalitat d’elaborar una definició i establir els objectius generals del concepte “universitat saludable” i un model estratègic de referència d’universitat saludable i sostenible per a totes les universitats de la Xarxa. Aquest pla de treball es va desenvolupar en dos tallers, un a la Universitat de València i un altre a la UPF, que es van plasmar en un document lliurat el mes de gener del 2019.