La Universitat, com a centre de treball o estudi, constitueix l'entorn en el qual les persones que la integrem passem, en la majoria de casos, una tercera part del dia, i això durant cinc dies a la setmana, com a mínim. En conseqüència, les condicions físiques, entre d'altres, que s'hi donen poden tenir una gran repercussió sobre la nostra qualitat de vida, sent  especialment rellevant  l'impacte de l'ús d'ordinadors i de dispositius mòbils de visualització de dades sobre la fatiga física, mental i visual.

Per això, la UPF busca que totes les persones que hi estan vinculades col·laborin en el procés de millora contínua per promoure i protegir la seva salut, proporcionant-les una sèrie de coneixements perquè puguin tenir cura de la seva salut aplicant criteris de prevenció.

En aquesta secció, trobareu informació que us permetrà conèixer millor la vostra esquena i saber quins són els principals factors de risc, què podem fer per prevenir el mal d'esquena i practicar alguns exercicis d'estirament i de tonificació muscular per millorar l'estat de les estructures musculoesquelètiques de l'esquena.

A continuació trobareu informació quant a: