Fase executada en concloure els plans de treball, amb la finalitat de proposar el model propi d’universitat saludable, a partir dels models consensuats al pla de treball col·laboratiu i individual.

Calendari:

Del 12 de gener al 2 d’agost del 2019.

Intervenció:

  1. Adaptar el model estratègic consensuat entre les universitats del grup de treball d’universitats saludables de la Xarxa Vives d’Universitats, als atributs i vectors clau propis de la UPF i les necessitats específiques de la seva comunitat universitària, de manera que, personalitzant les estratègies generals proposades pel grup de treball, es pugui avançar cap a l’assoliment d’una universitat saludable en totes les seves dimensions. 

    Es van compilar les dades recollides i les propostes fetes des dels dos plans de treball, l’individual i el col·laboratiu, per proposar eixos i línies estratègiques pròpies i les actuacions que s'han d'endegar a la Universitat per consolidar el seu projecte d’universitat saludable.