Fase executada al pla de treball col·laboratiu, coordinada per la Xarxa Vives d’Universitats, amb la finalitat d’avançar cap a la concreció d’un model compartit d’universitat saludable, a partir del debat d’idees i de models proposats per la consultoria Momentumco, a partir d'una anàlisi de benchmarking.

Calendari:

Del 17 de setembre del 2018 al 14 gener del 2019, per a les dues primeres intervencions i proposta inicial de la tercera. Encara s’estan executant activitats a la tercera intervenció. 

Intervencions:

 1. Concretar un model compartit entre totes les universitats de la Xarxa Vives de què s’entén per universitat saludable, i identificar atributs i vectors clau que el caracteritzen.

  Durant el mes de setembre els tècnics de la consultora es van trobar amb els representants de les universitats que més han treballat per fer del seu campus un entorn promotor de la salut. Així mateix, van fer una anàlisi de benchmarking sobre la definició conceptual de campus saludable i la concreció de la missió i de la situació de partida de les universitats de la Xarxa, a partir de la informació pública disponible i d’un qüestionari en-línia sobre existència de projecte propi, dependència orgànica i recursos humans i econòmics dedicats al projecte.

  Amb les dades recollides i analitzades per la consultora, el 14 de novembre del 2018, es va celebrar un primer taller a la Universitat de València per debatre-les conjuntament i presentar una proposta d’eixos temàtics i línies estratègiques.
   
 2. Identificar estratègies generals d’avenç cap a l’assoliment d’una universitat saludable en totes les seves dimensions, per tal que cada universitat pugui adaptar-les i concretar-les en funció de la seva situació actual. 

  El 17 de desembre del 2018 es va celebrar, a la UPF, un segon taller en què mitjançant grups de discussió multidisciplinaris compostos per salubristes, gestors i vicerectors, es va revisar i validar la proposta de la consultora d’accions concretes per a cadascun dels eixos temàtics i les línies estratègiques consensuades al taller de València. També es va establir l’encaix de cada eix i línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.
   
 3. Establir una metodologia de mètriques i d’avaluació que ajudi a trobar el posicionament de cada universitat respecte al model definit. 

  La consultora va enviar un correu electrònic a les universitats participants amb un qüestionari de 26 preguntes estructurades en tres blocs: dades identificatives, bones pràctiques a la universitat i indicadors per a l’avaluació. Els resultats es van presentar en el taller celebrat a la UPF i també van ser revisats i validats pels grups de discussió multidisciplinaris.