La nostra universitat és una universitat urbana, dinàmica i jove. Està situada en el centre de Barcelona i ha anat ampliant els seus espais al llarg dels seus 29 anys d'història (figura 3). La seva plantilla —composta per més de 2.400 persones– també és jove, ja que la mitjana d'edat se situa en els 47 anys. Actualment, hi ha més de 10.400 estudiants de grau i més de 2.400 de postgrau.

 

Figura. Implantació territorial i projecte universitari de la UPF, 2018.

Les línies estratègiques de la UPF conceben el campus com una font de salut i un entorn en el qual promoure-la entre tota la comunitat universitària i la societat en general.1 Això és així perquè la Universitat reuneix una sèrie de condicions que la converteixen en un escenari idoni per a la promoció de salut:

  1. És una comunitat, atès que compleix les característiques estructurals i funcionals que la defineixen com a tal.
     
  2. És un centre de treball i d’estudi on diversos col·lectius desenvolupen una part important de les seves vides i on, entre els seus membres –estudiants i plantilla–, es comparteixen espais i temps, i es genera cooperació i coordinació entre ells, que són coresponsables per assolir els objectius proposats.
     
  3. El seu objecte fonamental és l'educació dels futurs professionals i líders socials. 
     
  4. La majoria dels seus usuaris són joves, en fase de formació i de consolidació dels estils de vida que determinaran la seva salut actual i futura.

La promoció de la salut i la participació comunitària són els eixos vertebradors i imprescindibles dels projectes d’universitat saludable, en què els models participatius, salutogènics i ecològics esdevenen de vital importància en la gestió de processos d’enfortiment de la universitat com un entorn promotor de la salut.