El consum de tabac és la primera causa de pèrdua de salut i de mortalitat prematura i evitable. És un dels factors de risc més importants de les principals malalties cardiovasculars i respiratòries cròniques, així com d'un nombre important de càncers. També ho és per al desenvolupament d'una demència i de patir mal d'esquena. A més, l'exposició passiva al fum ambiental del tabac incrementa el risc de patir aquestes malalties entre els no-fumadors, sobretot entre els infants.

Els beneficis del fet de deixar de fumar són ben clars; els exfumadors, deu anys després de deixar l'hàbit, tenen el mateix risc de contreure malalties que els no-fumadors. Aconseguir l'abandonament definitiu del tabaquisme, però, no és fàcil, tot i que és ben possible. Si ja has intentat deixar de fumar i no ho has aconseguit, no et procupis. La majoria dels fumadors intenten deixar de fumar diverses vegades abans d'aconseguir-ho.

Per deixar de fumar és imprescindible estar motivat, però les bones intencions no sempre són suficients. El tabaquisme precisa atenció especialitzada per ajudar el fumador a superar la seva dependència, física i psicològica, a la cigarreta. Per això, la probabilitat de deixar de fumar augmenta si es consulta un professional de la salut i se segueixen les seves recomanacions.

Deixar el tabac és una decisió molt important. El primer de tot és ser conscients dels riscos de l'addicció, estar motivats per deixar-ho i planificar la manera com fer-ho. Si has decidit deixar de fumar, pots demanar ajuda als professionals sanitaris del teu centre de salut, o bé, si ets PAS, PSR o PDI, sol·licitar participar en el Programa d'ajut en línia per deixar de fumar "Tu pots" d'MC Mutual, la Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals a la qual la UPF està associada. Si ets estudiant, l'Agència de Salut Pública de Barcelona t'ofereix el programa "Passo de fumar".

Si t'ho estàs pensant, en aquest espai web trobaràs informació que et serà d'ajuda per abandonar definitivament el tabac. Deixar de fumar millora la teva salut i qualitat de vida i la de les persones que t'envolten.

 

Fonts:

  • Ministeri de Sanitat i Consum
  • Canal Salut
  • Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo
  • "Escola d'Esquena" d'MC Mutual