Impulsar la coresponsabilitat dels agents socials del territori en la promoció de la salut

Fomentant iniciatives de participació i de vinculació amb la societat, que reforcin el valor de la salut, i de treball col·laboratiu, mitjançant xarxes i grups de treball especialitzats, en marcs socials i institucionals afins.

Preveu dues línies d’actuacions:

Connexió amb l’entorn

D’acord amb el model de l’Organització Mundial de la Salut, una de les dimensions d’un entorn saludable és la manera com l’organització intervé activament en la societat, enfortint el teixit associatiu del territori, establint lligams de col·laboració amb institucions públiques i organitzacions privades, sensibilitzant l’entorn i aportant mesures i solucions conjuntes.

El projecte promou la col·laboració amb entitats i institucions locals per executar accions conjuntes en contexts externs a la Universitat.

Sinergies institucionals

El projecte entén la sinergia institucional com una tasca comunitària, de creació i d'acció col·lectiva, que suma les energies individuals dels integrants amb la finalitat de multiplicar-les gradualment.

El projecte promou la cooperació mitjançant el treball en grup i l’adhesió a xarxes i grups de treball especialitzats, mantenint els vigents i fomentant-ne de nous, així com la creació d’una càtedra de promoció de la salut.