Impulsar l’alfabetització per a la salut entre la comunitat universitària i la societat en el seu conjunt

Fomentant la capacitat de les persones per obtenir, processar i comprendre la informació sobre la salut i utilitzar-la per mantenir i, si és possible, millorar l’estat de salut.

L'alfabetització per a la salut és un concepte relativament nou de promoció de la salut, considerat per l’Organització Mundial de la Salut com un determinant més de salut. Suposa assolir un nivell de coneixements, d'habilitats personals i de confiança que permeten adoptar mesures que milloren la salut personal i de la comunitat, mitjançant un canvi dels estils de vida. Esdevé així crucial per a l'empoderament de les persones i la construcció d’entorns més saludables.

Actualment, des de la Xarxa us.cat, en el marc de la Comissió de Salut a Totes les Polítiques, s’està treballant una definició de competències i de continguts d’un mòdul formatiu que la Universitat podrà incloure a totes les titulacions. Per això, aquest eix del projecte s’ha de desenvolupar en un futur, tractant línies d’actuacions que permetin augmentar l’alfabetització per a la salut, treballant en la formació reglada i no reglada les habilitats cognitives i socials que determinen la motivació i la capacitat dels individus per accedir a la informació, entendre-la i utilitzar-la per promoure un bon estat de salut.

Preveu tres línies estratègiques.

Formació reglada amb enfocament saludable

Línia que s'ha de desenvolupar en una segona fase d’implantació del projecte, perquè està pendent de redactar a la conclusió dels treballs de la Comissió.

En qualsevol cas, el projecte promou la inclusió de continguts d’educació per a la salut als programes d’assignatures de grau impartides a la UPF i la realització de treballs de fi de grau en l’àmbit de la salut.

Formació no reglada amb enfocament saludable

Línia que s'ha de desenvolupar en una segona fase d’implantació del projecte, perquè està pendent de redactar a la conclusió dels treballs de la Comissió.

En qualsevol cas, el projecte promou la inclusió de continguts d’educació per a la salut als programes de les accions formatives dirigides a la plantilla.

Recerca i transferència en promoció de la salut

Línia que s'ha de desenvolupar en una segona fase d’implantació del projecte, perquè està pendent de redactar a la conclusió dels treballs de la Comissió.

En qualsevol cas, el projecte promou la creació d’ajuts per a projectes de recerca en l’àmbit de la promoció de la salut i la realització de treballs de fi de màster i de tesis doctorals en l’àmbit de la salut.