Contribuir a la millora dels hàbits de salut de la comunitat universitària

Fomentant l’adopció d’estils i hàbits de vida saludables, mitjançant la implantació de campanyes d’educació per a la salut sobre els principals indicadors de salut de la nostra comunitat (en relació amb l’alimentació, l’activitat física, la qualitat del son, la salut emocional, les addiccions i l’afectivitat i sexualitat).

Preveu sis línies estratègiques.

Aquest eix és prioritari per garantir la continuïtat del projecte. El Pla d’Acció en Promoció de la Salut 2019- 2020 és l'eina que documentarà la translació d'aquest en activitats concretes.