La UPF és una universitat plenament urbana i immersa dins del teixit de la ciutat de Barcelona. Per això, com a centre generador de mobilitat, disposa des de novembre del 2015 del Pla de Mobilitat Sostenible i Segura 2015-2020, que considera tres tipus de desplaçaments: entre el domicili i la Universitat i viceversa, desplaçaments fora de la Universitat per motius acadèmics o laborals i els desplaçaments entre els diferents campus.

Algunes de les pràctiques que contribueixen a un model de mobilitat sostenible es basen en el concepte d'ecomobilitat, com ara compartir vehicle o estendre modalitats d'utilització del cotxe més racionals com el CarSharin, utilitzar més el transport públic, o en la línia dels entorns saludables; fer el màxim de recorreguts possibles a peu, en bicicleta, en patins, etc. A banda, aquestes darreres propostes, tenen més impacte en la reducció de la contaminació ambiental i acústica, o de les despeses en transport.