Projecte "UPF Saludable", d’Universitat Saludable de la Universitat Pompeu Fabra. Aprovat pel Consell de Govern, mitjançant acord del 9 d'octubre del 2019.

Proposta d'indicadors associada el projecte "UPF Saludable", de 2 d'agost del 2019.