El 30 de octubre del 2014 la UPF es va adherir al grup de treball d'Universitats Saludables de la Comissió Sectorial de Sostenibilitat (CRUE Sostenibilidad) de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).

La Conferència es va constituir l'any 1994. És una associació sense ànim de lucre formada per un total de 76 universitats espanyoles: 50 públiques i 26 privades, i és el principal interlocutor de les universitats amb el govern central. Promou iniciatives de diferent índole per tal de fomentar les relacions amb el teixit productiu i social, les relacions institucionals, tant nacionals com internacionals, i treballa per posar en valor la universitat espanyola.

La Comissió Sectorial CRUE-Sostenibilitat es constitueix el 2009, gràcies a l'impuls de diverses universitats que tenien per objectiu recopilar l'experiència de les universitats en matèria de gestió ambiental, els avenços en l'ambientalització de la comunitat universitària i el treball en prevenció de riscos laborals, alhora que es fomentava la cooperació en aquests àmbits per intercanviar experiències i fomentar bones pràctiques.

Un dels grups de treball és el d’Universitats Saludables, que també integra les universitats adherides a la Red Española de Universidades Saludables (REUS).

Les principals fites des de l’adhesió de la UPF han estat:

  • La celebració, cada sis mesos, de les Jornades CRUE Sostenibilidad, en què es reuneix el Grup de Treball d’Universitats Saludables.