El cicle de millora contínua del sistema d’universitat saludable es completa amb l’establiment de mecanismes de control del sistema, com ara la certificació o l'acreditació del model per una entitat autoritzada, i de mecanismes de seguiment dels objectius saludables, com ara el quadre de comandament operatiu.