El concepte d’afectivitat fa referència al sentiment d'estimació i lligam cap als altres. Entre les persones hi ha una àmplia diversitat d'afinitats sexuals i afectives que poden provocar biaixos cognitius modulant decisions o emocions. Per la seva banda, el concepte de sexualitat és molt divers en relació amb els factors culturals, religiosos i socials, entre altres. La sexualitat ens acompanya al llarg de tota la vida, des que naixem fins que ens morim, i s’expressa tant en l’àmbit de les emocions com en el del comportament. Ambdós conceptes tenen impacte en la salut.

El projecte promou la salut sexual entesa com el fet de poder viure la sexualitat d’una manera integral, autònoma, igualitària, satisfactòria i respectuosa, amb la garantia dels drets sexuals i reproductius.