El 23 d'octubre del 2019 l'Agència de Salut Pública de Catalunya, impulsora del projecte Empreses promotores de salut (EPS), va reconèixer a la UPF el seu compromís amb la promoció de la salut, mitjançant el diploma que certifica l'adhesió, nivell d'Argent, al projecte d'EPS.

Figura. Diploma de certificació de l'adhesió, nivell d'Argent, de la UPF al Projecte EPS.

 

D'altra banda, en relació a l'acreditació, la Universitat compta amb la Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals MC MUTUAL, la mútua col·laboradora de la Seguretat Social a la qual la UPF està associada des de l’1 de setembre del 2007.

Entre d'altres funcions, ajuda les empreses associades a definir i a implantar un model de promoció de la salut en el treball que permeti reduir els factors de risc per a la salut dels treballadors així com fomentar el benestar físic, mental i social.

Mitjançant el servei especialitzat “Empreses Saludables_Consultoria”, ofereix assessorament a les organitzacions interessades a desenvolupar-se com empreses saludables, així com en aquelles que vulguin obtenir el reconeixement de Bona Pràctica en Promoció de la Salut, atorgat per l’Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, o bé, la certificació d’Empresa Saludable d’AENOR i el Segell d’Excel·lència en Empresa Saludable atorgat per TÜV Rheinland.

Figura. Mecanismes d’acreditació i certificació de bones pràctiques en promoció de la salut.

La UPF, amb el seu assessorament i acompanyament, tramitarà la candidatura al reconeixement per obtenir-lo a l’exercici 2020.