Storytelling en l'entorn professional

Descripció

En l'actualitat, qualsevol professional que forma part d'un grup humà o organització pot beneficiar-se de l'storytelling per informar, formar, motivar, emocionar, liderar, persuadir... a grups i persones, i d'aquesta manera assolir objectius de tota índole (socials, comercials, culturals...) optimitzant recursos, afegint valor i assegurant el futur i estabilitat de l'organització. Aquest curs és eminentment pràctic i intenta formar l'estudiant en l'aplicació de teories i tècniques d'storytelling a una gran varietat de contextos comunicatius en diferents organitzacions (empreses o institucions, de diferent mida, sector, origen). De forma oberta i participativa, el curs presenta alguns preceptes teòrics que expliquen casos d'èxit i també fallits en procesos de comunicació vertical i horizontal, interpersonal, grupal o social, mediada o no mediada, i de poder, en l'àmbit professional.

Objectius i metodologia

El curs tindrà una metodologia de casos d'estudi en què els estudiants hauran d'aplicar primer capacitats deductives per identificar les claus comunicatives del tipus de relats segons processos comunicatius amb diferents objectius, estratègies, canals i públics. Aquesta primera fase es farà de forma dirigida i amb la participació individual dels alumnes amb un debat obert amb tot el grup. I en segon lloc, els alumnes treballaran en grups tancats per tractar alguns casos plantejats i fer propostes estratègiques de relats definint el tipus de text, estructura, contingut, formats, canals i públics. 

 • Analitzar l'estructura comunicativa de diferents processos comunicatius en l'àmbit professional. 
 • Definir els tipus de relats segons els gèneres i formats comunicatius.  
 • Conèixer i aplicar tècniques comunicatives orientades a diferents tipus i grups de receptors amb un objectiu determinat.
 • Dissenyar i estructurar el missatge en l'àmbit professional en funció dels canals i formats comunicatius. 
 • Aplicar els coneixements adquirits a casos en l'entorn professional.
 • Estructurar la informació del missatge a comunicar.

Competències

 • Capacitat analítica i executiva per treballar diferents tipus de comunicacions.
 • Identificar i prioritzar els públics en l'àmbit professional.
 • Gestió d'equips en l'àmbit professional.  
 • Dissenyar estratègies de motivació del recursos humans.  
 • Dissenyar estratègies d'informació i formació de recursos humans. 
 • Formular estratègies comunicatives en l'àmbit professional. 

Formador

Lluís Mas Manchón és professor agregat al Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. És doctor cum laude en Comunicació Audiovisual i Publicitat per la Universitat Autònoma de Barcelona (2011) i llicenciat amb premi extraordinari a la Universitat d’Alacant (2004). Lluís Mas té experiències docents i de recerca en altres universitats amb les que ha col·laborat, com la Texas Tech University (Estats Units), on va fer una estada de recerca amb la beca Castillejo (2017), o la University of Stirling (Escòcia). Al grau de Publicitat i RP de la  UPF, ha impartit l’assignatura Realització de Publicitat Sonora i Fonaments de la Publicitat, i és professor de Strategic PR Planning i Fundamentals of Branding en dos màsters de la UPF i de la BSM-UPF respectivament. La trajectòria de recerca del Dr. Lluís Mas ha combinat mètodes quantitatius i qualitatius, mètodes de cas, o mesures psicofisiològiques en estudis de camp i experiments de laboratori, així com assaigs i models teòrics, sobre la comunicació les teories de la comunicació, la comunicació estratègica en mitjans digitals, la publicitat i la comunicació de marca o branding. És cap d’estudis del grau des de 2018 i ha estat coordinador del grup de recerca CAS entre 2017 i 2019.

Dies:  2, 9 i 16 d'abril del 2024

Hora: de 13 a 15 h

Lloc: 40.039. Campus de la Ciutadella

Aportació: 10,00€