Necessiteu els diners per avançat?

Les associacions que ho necessitin, poden demanar una bestreta o avançament de l'ajut atorgat del 50%.

Cal fer una petició al Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària, mitjançant instància general electrònica.