Candidats admesos [01.04.2022]

Associació

Documentació

Provisional 

Definitiva

Asociación Juvenil Catalana de Estudiantes de Ciencias Económicas y Empresariales (AIESEC Catalunya) SI SI
Associació d'Estudiants Quirúrgica Gimbernat SI SI
Associació Representants Estudiantils Independents de la Universitat Pompeu Fabra SI SI
Associació d'Estudiants en Defensa de l'Educació Pública SI SI
Associació Debating Society Barcelona SI SI
Associació Juvenil Debate SI SI
European Law Students' Association Barcelona - Universitat Pompeu Fabra (ELSA Barcelona UPF) SI SI
Associació ESN (Erasmus Student Network) Pom SI SI
Associació Front d'Estudiants de Catalunya SI SI
Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya SI SI
Associació Joves d'Esquerra Verda - Joves Ecosocialistes SI SI
Associació Revista L'Universitari SI SI
Associació d'Estudiants Pompeu Consulting SI SI
Associació Pompeu Trading Club SI SI
Associació Colla Castellera Trempats de la Universitat Pompeu Fabra SI SI

 

Els sol·licitants podran esmenar els defectes que s’hagin pogut produir en el termini de cinc (5) dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la resolució que contingui els candidats admesos provisionalment.