Explica el teu grau i dóna a conèixer el campus als futurs estudiants.

La Universitat Pompeu Fabra vol comptar amb els estudiants perquè participin en les Jornades de Portes Obertes dels Graus que tindran lloc a tots els campus de la UPF.

L’estructura de les sessions és la següent:

 • Primera part: benvinguda als assistents, projecció d'un audiovisual, sessió informativa del grau/graus i torn obert de preguntes amb els assistents. La durada d’aquesta part és de 60 minuts, com a màxim.
   
 • Segona part: visita guiada pel campus. La durada de la visita és de 30 minuts, aproximadament.

 

Tasques que has de fer

 • Convidar els assistents a entrar a l'espai on tindrà lloc la sessió informativa.
 • Repartir el material gràfic de la sessió als assistents.
 • Ser presents en les sessions i respondre les preguntes que us puguin fer el professor que presenta la sessió o els assistents.
 • Al final de la sessió, repartir en grups el total d'assistents que volen fer la visita guiada del campus, fer-la, atendre les seves consultes i acomiadar-los.

 

Dates

Campus de la Ciutadella i del Poblenou

 • Dissabte 23 de febrer del 2019
 • Dissabtes 9 i 23 de març del 2019
 • Divendres 5 d’abril del 2019
 • Dissabte 27 d'abril del 2019
 

Campus del Mar

 • Dissabtes 9 i 23 de març del 2019
 • Dissabte 27 d'abril del 2019

Horaris

 

Requisits

Estar matriculat en un grau de la UPF durant el curs 2018-2019.

 

Pagament

15 euros per sessió informativa. La quantitat abonada tindrà una retenció del 2% per rendiments del treball.

El pagament es farà per transferència bancària, a partir del maig i sempre que la UPF verifiqui la participació en l'activitat.

 

Termini de sol·licituds

Fins al 4 de febrer del 2019 (no es tindran en compte les inscripcions fetes amb posterioritat a aquesta data).

 

Recomanacions

Tria participar en més d’una sessió informativa dels graus del mateix dia afins al grau que estàs cursant.

Comprova que les sessions que escullis no coincideixin amb activitats acadèmiques o exàmens que, finalment, t'impedeixin participar-hi. Demana les dates en què tinguis disponibilitat real de temps, cosa que farà més eficient el procés de participació en les Jornades.

Les Jornades són una activitat de promoció dels graus, de gran dimensió i molt important per a la UPF, de cara als futurs estudiants, i això obliga a ser responsable i objectiu en la transmissió d’informació.

 

Selecció

Els criteris de selecció prioritaris són:

Tenir experiència en activitats de promoció dels graus de la UPF.

Demanar la participació en més d’una sessió informativa del mateix dia, de graus d’àmbits afins al grau que estiguis cursant (se’t pagarà per cada sessió en què participis).

Tenir coneixements de llengua de signes catalana per a les sessions dels graus de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge.

 

Resultats de la selecció

Els estudiants seleccionats rebreu un correu electrònic amb les sessions informatives assignades i les instruccions oportunes a l'adreça que heu fet constar a la sol·licitud.