L'oferta d'activitats s'actualitza al llarg del curs.

Els crèdits d'activitats universitàries són una modalitat dels estudis de grau per al reconeixement de la participació de l'estudiant en les activitats següents:

Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària

Serveis i unitats UPF

Unitats de gestió acadèmica

Associacions d'estudiants

Altres

Tal com s'estableix en el Pla Estratègic de la Universitat Pompeu Fabra 2016-2025, una de les principals estratègies és promoure una comunitat universitària plural, participativa i socialment responsable. Així doncs, la participació en activitats universitàries fomenta la formació de ciutadans amb valors i l'adquisició d'habilitats i de competències, útils i fonamentals per a la formació integral i també per a la incorporació al mercat laboral, atès que són cada cop més valorades per les empreses.