Aquest projecte la UPF vol contribuir a la formació per a la reinserció social i a reduir el rebuig i estigmatització social dels interns i les internes dels centres penitenciaris. Es tracta d’una adaptació de la lliga de debat universitària de la UPF en el marc d’un centre penitenciari, que inclou una formació presencial en oratòria per a les persones internes i la posterior organització d’una lliga de debat per equips.

El projecte s’emmarca dins el conveni de col·laboració signat amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i es duu a terme conjuntament amb el Centre de Formació d’Adults Artur Martorell. Està organitzat pel Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària i hi col·labora la Unitat d'Igualtat de la UPF.

 

Necessitem 8 voluntàries i voluntaris per a fer de formadors en oratòria i debat en la Lliga de Debat al Centre Penitenciari Brians 1

 

Inscripcions

Obertes fins al 14 d'octubreCal adjuntar una carta de motivació on s’inclogui la vostra experiència en oratòria i debat i, si s’escau, de l’entorn penitenciari.
Un cop finalitzat el període d’inscripció, us convocarem individualment per a una breu entrevista de selecció

 

 

 

Per a la selecció de voluntaris, es tindrà en compte:

  • Que tinguis experiència prèvia demostrable en formació d’oratòria i de lligues de debat, especialment del model acadèmic (fins a 10 punts).
  • Que tinguis experiència prèvia demostrable en la pràctica d’oratòria i de lligues de debat, especialment del model acadèmic (fins a 10 punts).
  • Que hagis participat a lligues de debat organitzades per la UPF (fins a 10 punts).
  • Que estiguis en disposició del Mínor en oratòria (5 punts). 
  • Que tinguis interès i coneixements en l’àmbit de les presons a Catalunya (fins a 5 punts). 

Malgrat que aquesta edició és mixta, prioritzarem la participació femenina, ja que es vol mantenir la perspectiva de gènere aconseguida en la passada edició.

 

És obligatori que tinguis la disponibilitat de temps necessària segons el calendari previst. 

 

Els membres de la comissió de selecció són:

Clara Velasco, delegada d’estudiants.

Sergi Lostao, expert en oratòria i lligues de debat i professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF.

Lluïsa Rojas, tècnica de la Unitat d’Igualtat.

Cinta Campos, tècnica del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària, que actuarà de secretària.

 

Resolució selecció voluntaris per a la Lliga de Debat al CP Brians 1

Vistes les sol·licituds presentades per els/les candidats/es a la convocatòria, i vistes les valoracions de la Comissió de Selecció, podeu consultar aquí l'acta de la reunió de la comissió amb la relació de persones seleccionades per a participar com a formadors/es a la Lliga de Debat al Centre Penitenciari Brians 1 el 2022.

 

Calendari Previst

DATA HORARI LLOC ACCIÓ
24/10/2022 15.30 – 17.30 h UPF Ciutadella Sessió formativa
27/10/2022 15.30 – 17.30 h UPF Ciutadella Sessió formativa
7 al 10/11/2022 15.00-17.00 h
(Sortida UPF 13.15 h – arribada a BCN 19.00 h, aprox.)
CP Brians 1 Formació en oratòria
15/11/2022 15.00-17.00 h
(Sortida UPF 13.15 h – arribada a BCN 19.00 h, aprox.)
CP Brians 1 Sessió conjunta preparatòria dels debats
22/11/2022 15.00-17.00 h
(Sortida UPF 13.15 h – arribada a BCN 19.00 h, aprox.)
CP Brians 1 Sessió conjunta preparatòria dels debats
28 i 29/11/2022 15.00-17.30 h
(Sortida UPF 13.15 h – arribada a BCN 19.30 h, aprox.)
CP Brians 1 Fase classificatòria de la Lliga de debat
01/12/2022 15.00-19.00 h
(Sortida UPF 13.15 h – arribada a BCN  20.30 h, aprox.)
CP Brians 1 Semifinals i final de la Lliga de debat

12/12/2022

(aquesta data dependrà de la disponibilitat de la setmana d’exàmens)

 

15.00-17.00 h
(Sortida UPF 13.15 h – arribada a BCN 19.00 h, aprox.)
CP Brians 1 Avaluació conjunta del projecte