Segons el Pla d'Inclusió de les persones amb necessitats especials i en risc d'exclusió socioeconòmica de la UPF 2017-2021, en el seu objectiu 4 estableix posar en marxa les actuacions adequades i adaptar els recursos i els mitjans possibles perquè les persones amb necessitats especials o específiques disposin d'eines per assolir els seus objectius acadèmics, professionals i laborals. Des de l'àmbit d'Inclusió del Servei de Sostenibilitat, Atenció i Compromís Universitaris (SACU), es coordinen diversos programes amb l'objectiu de millorar les seves habilitats i competències acadèmiques, comunicatives o socials.