Atenció per a estudiants afectats per la malaltia Covid-19
 
El Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (SACU), a través del seu programa UPF Inclusió, és el responsable d'atendre els estudiants amb necessitats educatives especials, que, per motiu de discapacitat o malaltia sol·liciten suport en atenció a les seves dificultats en el seguiment dels seus estudis.
 
La Instrucció per a la notificació de casos de contagi o aïllament preventiu per possible contagi entre membres de la comunitat universitària de la Universitat Pompeu Fabra emesa el passat 16 de març, estableix que, en el cas dels estudiants, aquell que estigui en un període d'aïllament preventiu o que s'hagi contagiat, es considerarà estudiant amb especial necessitat per situació sobrevinguda.  
 
Atesa la situació excepcional generada per la pandèmia de Covid-19, s'estableix un protocol d'atenció als estudiants que n'estiguin afectats, principalment en aquells casos en els quals el procés de la malaltia o estat de salut del moment els impedeixi fer un seguiment acadèmic correcte de les assignatures. 
 
Els estudiants, o els seus familiars en cas d'ingrés hospitalari, poden fer arribar les dades de l'alumne (nom i estudi) per correu electrònic a l'adreça [email protected] Tal com té establert per als supòsits de malaltia greu, des del programa UPF Inclusió es farà un seguiment individualitzat de cada cas fins a la millora i la incorporació plena de l'estudiant a l'activitat universitària i acadèmica. 
 

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web general sobre la COVID-19 elaborada per la UPF, a l'adreça següent: https://www.upf.edu/web/focus/coronavirus

Els estudiants que necessitin atenció psicològica poden accedir al Servei d'Assessorament Psicològic de la UPF (SAP) i sol·licitar cita a través de la pàgina web.

Altres recursos generals:

- Gestioemocional.cat Programa del Canal Salut de la Generalitat de Catalunya. Consells per a una bona gestió de les emocions.

El COPC posa a l'abast de la ciutadania un telèfon d’assessorament psicològic, el 649 75 67 13 

- Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Directori professional | Cerca d'un/a psicòleg/òloga

Espai Konsulta'm (Ajuntament de Barcelona). Díptic informatiu

Anirem incorporant noves informacions en la mesura que siguem coneixedors de nous recursos que puguin considerar-se útils per al tractament i atenció de les persones afectades.

Servei de Sostenibilitat, Atenció i Compromís Universitaris

Despatx 40.S23

Edifici Roger de Llúria (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

 93 542 20 97 / 93 542 20 96

[email protected]