Atenent el Pla d’Inclusió de les persones amb necessitats especials i en risc d'exclusió socioeconòmica a la UPF 2017-2021, concretament pel que fa als objectius 4.2 i 4.3, des de l'àmbit d'Inclusió del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (SACU) es coordina un programa formatiu que amb el nom d'Inclusió a les aules ofereix accions formatives, habitualment en format taller, que pretén oferir eines i recursos al professorat amb l'objectiu de millorar l'atenció als estudiants amb necessitats educatives especials.

Des del mateix pla, també s'estableixen accions concretes adreçades al Personal d'Administració i Serveis (PAS) per tal d'ampliar el coneixement de les seves accions així com dels recursos i materials de què disposa la universitat en matèria de suport i adaptacions. Cada curs acadèmic, i també des del SACU, s'ofereixen dues sessions formatives adreçades al PAS.

Programa d'inclusió a les aules. Curs 2022-2023

  • Destinataris: PDI de la UPF
  • Format: en línia
  • Requisits: Per participar en la formació cal haver formalitzat prèviament la inscripció. Els participants podran demanar un certificat d'assistència. Quinze dies abans de la formació, demanarem confirmació als inscrits.

La participació en la formació no suposa cap despesa pels participants. 
El cost de les formacions que integren el programa Inclusió a les aules va a càrrec del programa UPF Inclusió del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (SACU).