Visualització del contingut web

Atenent el Pla d’Inclusió de les persones amb necessitats especials i en risc d'exclusió socioeconòmica a la UPF 2017-2021, concretament pel que fa als objectius 4.2 i 4.3, des de l'àmbit d'Inclusió del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (SACU) es coordina un programa formatiu que amb el nom d'Inclusió a les aules ofereix accions formatives, habitualment en format taller, que pretén oferir eines i recursos al professorat amb l'objectiu de millorar l'atenció als estudiants amb necessitats educatives especials. 
 
Tallers realitzats
 
 
Curs 2020/21 
Trastorns d'aprenentatge: TDAH, dislèxia i TEA, impartit per Fundació Adana
 
Curs 2019/20
Trastorns d'aprenentatge: TDAH. dislèxia i TEA, impartit per Fundació Adana
 
Curs 2018/19 
Com tractar la salut mental a la universitat, impartit per Fundació Vidal i Barraquer
Trastorns d'aprenentatge: TDAH i dislèxia, impartit per Fundació Adana
 
Des del mateix pla, també s'estableixen accions concretes adreçades al Personal d'Administració i Serveis (PAS) per tal d'ampliar el coneixement de les seves accions així com dels recursos i materials de què disposa la universitat en matèria de suport i adaptacions. Cada curs acadèmic, i també des del SACU, s'ofereixen dues sessions formatives adreçades al PAS.