Els estudiants que manifesten necessitats educatives especials poden sol·licitar al professorat adaptacions en la docència. Cada facultat té assignats tutors de necessitats educatives especials encarregats d’atendre i fer el seguiment d’aquests estudiants.

En el cas que tinguis algun dubte o vulguis ampliar la informació sobre aquest tema, pots adreçar la teva consulta al Servei de Sostenibilitat, Atenció i Compromís Universitaris, programa UPF Inclusió. 

Des del programa UPF Inclusió ens encarreguem d’atendre els estudiants per tal de garantir els recursos i les adaptacions necessàries amb l’objectiu d'assegurar el millor rendiment acadèmic possible.

 

Servei de Sostenibilitat, Atenció i Compromís Universitaris

Despatx 40.S23

Edifici Roger de Llúria (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

 93 542 20 97 / 93 542 20 96

[email protected]