La UPF ha desenvolupat un model propi d'avaluació de la docència per part dels estudiants pioner en el nostre entorn i que dóna més eines i millor informació a estudiants, professorat avaluat i responsables acadèmics. Aquest sistema s'integra en les polítiques generals de la Universitat de millora contínua de la qualitat docent.

Calendari per al primer trimestre:

- Els estudiants avaluaran el seu professorat del 18 de novembre al 10 de desembre.

- Els resultats de l'avaluació docent dels alumnes es podran consultar per professors, responsables acadèmics i estudiants a partir del 13 de gener.

- El professorat podrà introduir comentaris fins al 20 de febrer del 2020.

Resum de resultats i participació (Graus i Màsters), curs 2018-2019

 

 

El mes de juny es va constituir un grup de treball per actualitzar el qüestionari AVALDO amb l'objectiu d'adaptar-lo tant a la situació actual de molts estudis com per obtenir informació més concreta de cara a millorar la docència impartida.

Per tal de poder disposar de la nova versió del qüestionari AVALDO el primer trimestre d’aquest curs, el grup de treball va acordar mantenir l'estructura actual del qüestionari i només modificar el literal d'algunes preguntes, d'aquesta manera no és necessària cap modificació de l'estructura informàtica d'AVALDO, que és complexíssima. 

Després de tres sessions de treball i de testar les noves peguntes amb alguns professors i estudiants, es concreta el NOU qüestionari AVALDO

Igual que com fins ara, els estudiants tindran accés als qüestionaris des de l'Aula Global i el podran respondre en català, castellà i anglès i des de qualsevol dispositiu (ordinador, tauleta o telèfon mòbil).

[email protected]