L'avaluació de la docència és un procediment complex en el que hi intervenen diferents elements, instàncies i polítiques de la universitat que assegurin en tot moment la qualitat de la docència i la seva millora contínua.

Les enquestes d'avaluació docent són una eina central d'aquest procediment. A la UPF l'avaluació docent es realitza des de l'inici de la seva activitat, ja que és una previsió estatutària.

Les dades que proporcionen les enquestes d'avaluació docent, així com els suggeriments dels estudiants aporten una valuosa informació al professorat i als responsables acadèmics.