El professorat és el principal destinatari de l'avaluació docent, ja que és el primer interessat en conèixer la satisfacció dels estudiants amb la seva docència i en poder identificar aquells elements d'insatisfacció o de major satisfacció.

Els processos d'avaluació posen a disposició de la la Universitat i els responsables acadèmics dades i elements de judici que ajuden en la presa de decisions sobre diversos aspectes: política de personal -incloent-hi promocions i incentius-, política d'innovació, administració de recursos, etc.

El nou marc normatiu que estableixen la LOU i la LUC, fa que sigui una informació necessària en els processos d'acreditació promoguts tant per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) com per l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) i s'integra també en processos avaluatius del professorat vinculats a l'atorgament de complements econòmics, com a requisit obligatori.

Facilita a la institució el rendiment de comptes, tant a nivell individual com col·lectiu.

Proporciona als estudiants una manera efectiva d'expressar el grau de satisfacció amb la docència rebuda i pel fet de conèixer l'opinió dels altres els pot ajudar en la tria d'assignatures.