El projecte Open Data de la UPF suposa la contribució de la Universitat al moviment per implementar plataformes Open Data entre les institucions, especialment entre les universitats públiques europees.

Open Data és una iniciativa mundial per publicar dades de les activitats desenvolupades i fer-les accessibles, redistribuïbles i reutilitzables. En aquest sentit, també és un recurs per facilitar i augmentar la transparència, la rendició de comptes i la credibilitat en les activitats i els processos de les organitzacions.

Com a resultat d’aquesta iniciativa de dades obertes ha emergit en l’àmbit internacional el que es coneix com a Linked Open Data. És un pas més enllà: no només es tracta d’obrir dades, sinó de fer-ho en formats estructurats perquè les dades es puguin emprar lliurement sota una llicència d’ús oberta.

Alguns exemples de projectes Open Data són el portal de dades del govern del Regne Unit (data.gov.uk), el portal de dades dels Estats Units (www.data.gov) i el portal del govern d’Espanya (datos.gob.es).

Entre les universitats destaquem les iniciatives de la Universitat de Southampton (UK), la Universitat Oberta (UK), la Universitat d’Oxford (UK) i la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla.