La Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ) s'organitza en els següents àmbits funcionals: