Calendari per al primer trimestre:

-Els estudiants avaluaran el seu professorat del 18 de novembre al 10 de desembre del 2019.

-Els resultats de l'AVALUACIÓ DOCENT DELS ALUMNES  es podran consultar per professors, responsables acadèmics i estudiants a partir del 13 de gener del 2020.

-El professorat podrà introduir comentaris fins al 20 de febrer del 2020.