GRAUS
Grau en Enginyeria Biomèdica Estàndard Subestàndard Curs 2016-2017
Estàndard 1 1.3  Taules 1.1,1.2,1.3 i 1.4
Estàndard 4 4.1  Taules 4.1,4.2 i 4.3
4.2 Taula 4.5
Estàndard 5 5  Taula 5.1
Estàndard 6  6.1 

Tuala 6.1

6.2 Taula 6.2
6.3 Taula 6.3, 6.4 i 6.5
Grau en Enginyeria Informàtica Estàndard Subestàndard Curs 2016-2017
Estàndard 1 1.3 1.1,1.2, 1.3 i 1.4
Estàndard 4 4.1 Taules 4.1, 4.2 i 4.3
4.2 Taula 4.5
Estàndard 5 5 Taula 5.1
Estàndard 6  6.1 Taula 6.1
6.2 Taula 6.2
6.3 Taula 6.3, 6.4 i 6.5
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals Estàndard Subestàndard Curs 2016-2017
Estàndard 1 1.3  Taules 1.1,1.2, 1.3 i 1.4
Estàndard 4 4.1 Taules 4.1,4.2 i 4.3
4.2 Taula 4.5
Estàndard 5 5 Taula 5.1
Estàndard 6  6.1 Taula 6.1
6.2 Taula 6.2
6.3 Taula 6.3, 6.4 i 6.5 
Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació Estàndard Subestàndard Curs 2016-2017
Estàndard 1 1.3 Taules 1.1,1.2,1.3 i 1.4
Estàndard 4  4.1 Taules 4.1,4.2 i 4.3
4.2 Taula 4.5
Estàndard 6  6.3 Taula 6.3, 6.4 i 6.5
Grau en Enginyeria Telemàtica Estàndard Subestàndard Curs 2016-2017
Estàndard 1 1.3 Taules 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4
Estàndard 4 4.1 Taules 4.1, 4.2 i 4.3
4.2 Taula 4.5
Estàndard 5 5 Taula 5.1
Estàndard 6  6.1 Taula 6.1
6.2 Taula 6.2
6.3 Taula 6.3, 6.4 i 6.5 
6.4 Taula 6.4
  
MÀSTER

 

Cervell i Cognició

Estàndard Substàndard Curs 2016-2017
Estàndard 1  1.3 Taula 1.1,1.2, 1.3 i 1.4

Estàndard 4

 

 

4.1

 

Taules 4.1, 4.2 i 4.3
4.2 Taula 4.5

Estàndard 5

5.1 Taula 5.1
Estàndard 6

6.1

Taula 6.1

6.2 Taula 6.2
6.3 Taula 6.3, 6.4 i 6.5
Eginyeria Biomèdica Computacional Estàndard Subestàndard Curs 2016-2017
Estàndard 1 1.3 Taules 1.1,1.2, 1.3 i 1.4

Estàndard 4

 

 

 4.1

Taules 4.1, 4.2 i 4.3

4.2  Taules 4.5

 

Estàndard 5

5.1 Taula 5.1
Estàndard 6

6.1

Taula 6.1

6.2 Taula 6.2
6.3 Taula 6.3, 6.4 i 6.5
Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius Estàndard Subestàndard Curs 2016-2017
Estàndard 1 1.3 Taules 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4

Estàndard 4

 

4.1

Taules 4.1, 4.2 i 4.3

4.2 Taula 4.5
Estàndard 5

5.1

Taula 5.1
Estàndard 6

6.1

Taula 6.1
6.2 Taula 6.2
6.3

Taula 6.3, 6.4 i 6.5

6.4 Taula 6.4
Sistemes Intel·ligents Interactius Estàndard Subestàndard Curs 2016-2017
Estàndard 1 1.3 Taules 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4

Estàndard 4

 

4.1

 

Taules 4.1, 4.2 i 4.3
4.2 Taula 4.5
Estàndard 5 5.1 Taula 5.1
Estàndard 6

6.1

Taula 6.1
6.2 Taula 6.2
6.3 Taula 6.3, 6.4 i 6.5
Tecnologies del So i de la Música Estàndard Subestàndard Curs 2016-2017
Estàndard 1  1.3 Taules 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4

Estàndard 4

 

 

4.1

 

Taules 4.1, 4.2 i 4.3

 

4.2 Taula 4.5
Estàndard 5 5.1 Taula 5.1
Estàndard 6

6.1

Taula 6.1
6.5 Taula 6.2
6.3 Taula 6.3, 6.4 i 6.5
6.4 Taula 6.4

 

Graus Graus

Màsters Màsters