1r. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 20 de novembre del 2019.

2n. Elecció dels representants a la Mesa del Claustre:

- Representant dels professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors emèrits.

- Representant de la resta de professorat i el personal investigador en formació.

- Representant dels estudiants.

3r. Elecció dels representants a la Comissió de Debats:

- Representant de la resta de professorat i el personal investigador en formació.

- Representant dels estudiants.

4t. Informe del rector.

5è. Informe del Síndic de Greuges de la UPF.

6è. Declaració del Claustre.

7è. Torn obert de paraules.