Informe del rector

El rector ha començat el seu informe fent esment de l’aprovació, en el passat Consell de Govern, del seu informe de balanç de gestió amb el 95% dels vots afirmatius i cap vot en contra.

Seguidament, ha fet referència a les denúncies rebudes a la Universitat per un presumpte cas d’assetjament laboral i que també han aparegut en mitjans de comunicació. El rector ha explicat que -una vegada vista la documentació i informació- va prendre la decisió d’obrir un expedient disciplinari de manera ràpida i directament amb l’objectiu que el cas es resolgui amb la màxima celeritat possible. També ha explicat que l’anunci de la decisió s’ha demorat deu dies des que es van conèixer els fets perquè s’havia de dirimir si era un tema que entrava dins el protocol de l’Oficina de Riscos Laborals o no i, posteriorment, calia trobar la persona que fes d’instructor del cas. Ha remarcat que l’objectiu de la incoació de l’expedient és protegir els drets de totes les parts implicades i prendre les decisions que s’estimin oportunes.

En un altre ordre de temes, el rector ha recordat que demà, 16 de febrer, la Càtedra Pompeu Fabra organitza durant tot el dia actes als diferents campus per celebrar el Dia Pompeu Fabra, amb motiu de l’aniversari del naixement del lingüista. Ha animat a tothom a participar-hi activament i ha destacat especialment la presentació del llibre A Pompeu Fabra que es farà a la tarda, obra que s’inclou dins el projecte UPF Knowledge.

Ha finalitzat el seu informe expressant la seva satisfacció per com s’està desenvolupant amb total normalitat el procés electoral per escollir nou rector.

Principals acords

Aprovació del Protocol per actuar davant de conductes de violència psicològica en el treball

Es tracta d’una renovació del protocol que tenim a la Universitat des del 2007. És el setè i incorpora elements nous com el ciberassetjament. El protocol té com a objectius prevenir l'aparició de conductes de violència psicològica en el treball entre els empleats públics de la Universitat, i establir unes pautes d'actuació per detectar aquestes conductes; establir els mitjans per tal que siguin investigades i, si escau, s’iniciïn les actuacions administratives necessàries per tractar-les o depurar possibles responsabilitats disciplinàries.

Altres acords

Temes de l’àmbit acadèmic

Aprovació de titulacions oficials per al curs 2024-2025

Es programen cinc noves titulacions oficials per al curs 2024-2025: el Màster Universitari en Economia i Empresa Social (titulació emergent gestionada pel Tecnocampus), els Màsters universitaris Executiu en Direcció d’Empreses; en Gestió Esportiva; i en Recursos Humans (titulacions emergents gestionades per la UPF-BSM), i el Màster Universitari en Recerca Aplicada a les Cures Integrals per a la Salut (titulació emergent gestionada per l’Escola d’Infermeria del Mar)

Aprovació de la modificació de l'oferta de places de grau i màster universitari per al curs 2023-2024

Facultat de Ciències Polítiques i Socials: s’autoritza la modificació de l’oferta de places per al curs 2023-2024 del grau en Ciències Polítiques i de l’Administració, que passa d’oferir 160 places a oferir 140 places.

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge: s’autoritza la modificació de l’oferta de places per al curs 2023-2024 del Màster Universitari en Formació de Professorat d’Educació Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, que passa d’oferir 60 places a oferir 30 places.

Departament de Ciències Polítiques i Socials: s’autoritza la modificació de l’oferta de places per al curs 2023-2024 del Màster Universitari en Recerca en Ciència Política (35 places), del Màster Universitari en Estudis Migratoris (25 places) i del Màster Universitari en Democràcies Actuals (35 places).

Institut Barcelona d’Estudis Internacionals: s’autoritza la modificació de l’oferta de places per al curs 2023-2024 del Màster Universitari en Recerca en Estudis Internacionals que, en passar a ser una titulació bianual, no oferirà noves places per aquest curs.

Aprovació de la modificació de la Normativa del Premi Extraordinari Fi d’Estudis

S’aprova la modificació de la Normativa que marca els criteris per a la concessió del premi. S’incorpora en el redactat que els cursos en què ha d’estar matriculat l’estudiant per poder obtenir el Premi Extraordinari de Fi d’Estudis no han de ser necessàriament consecutius.

Aprovació de la modificació de la Normativa Acadèmica dels Ensenyaments de Grau

Les modificacions introduïdes fan referencia a: la generalització de l’administració electrònica; l’adaptació de la norma a un ús no sexista del llenguatge; la substitució de les referències al pla docent de l’assignatura per la guia docent i el pla d’aprenentatge; i possibilitar el reconeixement d’assignatures quan no existeix el pla docent de l’assignatura.

Temes de l’àmbit de recerca i transferència del coneixement

Aprovació de les Bases reguladores del programa anual de beques i ajuts a la recerca de la Càtedra Barcelona d’Estudis d’Habitatge

Les bases han de servir per a les convocatòries anuals de beques i ajuts que han de sortir en el marc d’aquesta càtedra interuniversitària, que es va posar en marxa fa un any. Aquests ajuts tenen dues modalitats diferents: de suport a la recerca predoctoral i postdoctoral; i de suport a la publicació de monografies de recerca.

Reconeixement de nous grups de recerca

Grup d’Estudis de Cultura Catalana – GECC, coordinat per Jaume Subirana Ortín i adscrit al Departament d’Humanitats

Grup de Recerca en Gènere i Desigualtats – GRETA, coordinat per Maria Rodó Zárate i adscrit al Departament de Ciències Polítiques i Socials, integrat a la Unitat de Recerca en Ciències Polítiques i Socials

Aprovació de les bases de les beques de recerca artística per a creadors artístics interessats en l’àmbit de les ciències biomèdiques

Les beques de recerca artística per a creadors interessats en l’àmbit de les ciències experimentals i de la salut, incloent especialment les ciències biomèdiques, tenen per objecte atorgar ajuts a creadors interessats en aquests àmbits per a fomentar un espai de diàleg creatiu entre la ciència i l’art, i de col·laboració entre la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Vila Casas.

Temes de l’àmbit de la comunitat universitària

Aprovació de l’atorgament de complements addicionals per mèrits de gestió

Designació i modificació de membres de comissions de la Universitat i d’altres organismes

  • Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere

Es designa el professor Lorenzo Pasquali, del Departament de Medicina i Ciències de la Vida, com a vocal i en substitució de la professora Gema Revuelta.

Ratificació de convenis

Ratificació de diversos convenis de col·laboració institucional com, per exemple, amb el CSIC per a la contractació d’un servei d’assessorament a la Universitat i l’IBE per a la obtenció de la certificació LEED en els edificis ubicats en els terrenys del Mercat del Peix, o amb PROA, Federació de Productores Audiovisuals, de col·laboració en projectes audiovisuals.