Vista la resolució del rector de 9 de juny del 2016 per la qual es constitueix l’UCA de Traducció i Ciències del Llenguatge,

Vista la resolució del rector de 18 de juny del 2018 per la qual es nomena responsable de l’UCA de Traducció i Ciències del Llenguatge Anna Espunya i Prat

HE RESOLT:

Primer. L’equip de coordinació de l’UCA està format per:

  • Dra. Anna Espunya i Prat, responsable de la UCA de Traducció i Ciències del Llenguatge i directora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, que exerceix les funciones de coordinació general i direcció dels àmbits de l’UCA.
  • Dr. Sergi Torner Castells, degà de la Facultat de Traducció i Interpretació, que exerceix la coordinació de l’àmbit de docència.
  • Dra. Elisenda Bernal Gallén, sotsdirectora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, responsable de l’àmbit de personal docent i investigador.
  • Dra. Núria Bel Rafecas, vicedegana de la Facultat de Traducció i Interpretació, responsable de promoció, internacionalització i relacions institucionals dins de l’àmbit de promoció i qualitat.
  • Dra. Laia Mayol Toll, secretària acadèmica del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, responsable d’avaluació i qualitat dins de l’àmbit de promoció i qualitat.
  • Dr. Dídac Pujol Murillo, responsable de l’àmbit de recerca i transferència.
  • Els membres del Consell de Direcció de la Universitat que siguin membres del Departament.
  • Sr. Joan Carles Carrion Blanch, responsable de l’UGA de Traducció i Ciències del Llenguatge.

Segon. La Comissió Mixta assessora està formada per l’equip de Deganat i la Comissió Permanent del Departament.

 

Anna Espunya i Prat

Responsable de l’UCA de Traducció i Ciències del Llenguatge

Directora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

 

Barcelona, 19 de juny del 2018