Vista la resolució del rector de 30 de juny del 2015 per la qual es constitueix l'UCA d'Humanitats,

 

HE RESOLT:

Primer. L'equip de coordinació de l'UCA està format per:

 

  • prof. Josep Maria Delgado Ribas, responsable de la UCA d'Humanitats i director del Departament d'Humanitats.
  • prof. Josep Maria Castellà Lidon, degà de la Facultat d'Humanitats, que exerceix la coordinació dels àmbits de docència i promoció i qualitat.
  • prof. Alberto Nodar Domínguez, vicedegà de la Facultat d'Humanitats, responsable de l'àmbit de docència.
  • prof. Albert Garcia Balaña, sotsdirector del Departament d'Humanitats, responsable de l'àmbit de professorat.
  • prof. Victor Farías Zurita, sotsdirector del Departament d'Humanitats, responsable de l'àmbit de recerca.
  • prof. Sonia Arribas Verdugo, coordinadora acadèmica del Departament d'Humanitats, responsable de l'àmbit de la recerca.
  • prof. Tamara Djermanovic Tanasijevic, vicedegana de la Facutat de' Humanitats, responsable de l'àmbit de  Promoció, Internacionalització i Responsabilitat Social.
  • prof. Maria Concepció Janué Miret, vicedegana de la Facultat d'Humanitats, resposable de l'àmbit de Qualitat i Innovació.
  • El cap de la Unitat de Gestió i Administració d'Humanitats, Sr. Miguel J. Sánchez Ginés.
 
Segon. La Comissió Mixta assessora està formada per l'equip de Deganat i la Comissió Permanent del Departament.
 
Tercer. Drogar la resolució del responsable de l'UCA d'Humanitats de 22 de juliol del 2015 i totes les seves modificacions posteriors.
 
 
Josep M. Delgado Ribas
Responsable de la UCA d'Humanitats
Director del Departament d'Humanitats
 
 
Barcelona, 22 de juliol de 2019