Vista la Resolució del rector de 17 d'octubre del 2016, per la qual es constitueix l'Unitat de Coordinació Acadèmica (UCA) de Dret,

HE RESOLT:

L'equip de coordinació de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Dret està compost per:

  • Prof. Elena Larrauri Pijoan, responsable de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Dret i directora del Departament de Dret, que exerceix la coordinació general de tots els àmbits de la UCA.
  • Prof. Ana Maria Caballé Martorell, degana en funcions de la Facultat de Dret, responsable de l'àmbit de Docència de Grau.
  • Prof. Aida Torres Pérez, sostdirectora del Departament de Dret, responsable de l'àmbit de Docència de Postgrau.
  • Prof. Alfons Aragoneses Aguado, sostdirector del Departament de Dret, responsable de l'àmbit de Recerca i Internacionalització.
  • Prof. Alberto Carrio Sampedro, director de la USQUID de la Facultat de Dret, responsable de l'àmbit de Qualitat i Innovació docents.
  • Prof. Ramon Escaler Bascompte, secretari de la Facultat de Dret, responsable de l'àmbit de Relacions institucionals i Responsabilitat social.
  • Sra. Maria Teresa Parramon Olive, cap de secretaria del Departament de Dret.
  • Sra. Concepcion Lopez Marimon, cap de secretaria de la Facultat de Dret.

 

 

Elena Larrauri Pijoan

Responsable de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Dret

Directora del Departament de Dret

 

Barcelona, 18 d'octubre del 2016