Vista la resolució del rector de 15 de gener del 2016 per la qual es constitueix la UCA de Ciències de la Salut i de la Vida,

  

HE RESOLT:

Primer.  L'equip de coordinació de la UCA de Ciències de la Salut i de la Vida està format per:

  • Prof. David Comas Martinez, responsable de la UCA de Ciències de la Salut i de la Vida i director del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut.
  • Prof. Joaquin Gea Guiral, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, que exerceix la coordinació de l'àmbit de docència.
  • Prof. Roberto Castelo Valdueza, secretari del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, responsable de l'àmbit de promoció.
  • Prof. Jordi Garcia Ojalvo sotsdirector del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, responsable de l'àmbit de recerca i transferència.
  • Prof. Berta Alsina Espanyol, sotsdirectora del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, responsable de l'àmbit d'infraestructures de recerca i de docència.
  • La directora del Campus del Mar, la Sra. Josefina Lorente Valderrama.
  • La cap de la Unitat de Gestió Administrativa de Ciències de la Salut i de la Vida, Sra. Rosa Olive Pons.
  • El cap de la secció d'economia del Campus del Mar, el Sr. Joan Carles Carrion Blanch.

 

David Comas Martinez

Responsable de la UCA de Ciències de la Salut i de la Vida

Director del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

 

Barcelona, 2 d'agost del 2019